Contributie

Helaas gaat voor niets alleen de zon op! Onze groep maakt kosten voor water, elektriciteit, verzekeringen, vele andere zaken, maar vooral voor onderhoud aan alles wat vaart.

Als je lid wordt van onze groep dan zijn daar de volgende lidmaatschapskosten aan verbonden:

Dolfijnen: € 11,- per maand
Verkenners: € 21,- per maand
Wilde Vaart: € 21,- per maand
Loodsen: € 12,50 per maand

Op het inschrijfformulier geeft je toestemming om deze contributie automatisch te incasseren. De incasso vindt maandelijks plaats.
Voor het opzeggen van het lidmaatschap geldt een opzeggingstermijn van één maand.

Bij onze groep wordt tijdens opkomsten scouting kleding gedragen. Deze kleding is verkrijgbaar bij de Scoutshop, gevestigd in Vlaardingen: https://scoutshopvlaardingen.scouting.nl/
Voor kampen en weekenden wordt een bedrag in rekening gebracht om de kosten te dekken van eten, drinken en bijvoorbeeld brandstof.
We kunnen ons goed voorstellen dat niet iedereen deze kosten eenvoudig kan opbrengen. We maken degenen die daarvoor in aanmerking komen dan ook graag attent op het Jeugdfonds Sport en Cultuur voor een bijdrage in de kosten.
https://www.vlaardingen.nl/Onderwerpen/Sporten_en_bewegen/Alle_kinderen_doen_mee_Jeugdfonds_Sport_Cultuur

Neem bij vragen even contact op met onze penningmeester: penningmeester.degeuzen@gmail.com